Natječaj Savica

Studio Dva plus osvojio je četvrtu nagradu na natječaju za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje Ulice Ljerke Šram


Autorski tim činili su:


Damir Ljutić, dia

Judita Ljutić, dia

Marina Tolj, mag.ing.arh

Sven Sorić, mag.ing.arh.

Enco Del’Olio - 3D

Hrvoje Spudić, mag.ing.arh,- maketa


Pogledajte projekt.

Prepoznavanjem neiskorištenih potencijala pokrećemo proces kreiranja pretpostavki budućeg sustava vrijednosti koji će definirati okvir unutar kojega se formira zajednički identitet zajednice. Kao glavni potencijal koji je moguće dobiti prenamjenom dijela ulice Ljerke Šram u trg vidimo u mogućnosti formiranja podcentra, ključne točke kojoj gravitira cijelo naselje.

Da bismo ostvarili ovaj potencijal istražujemo mogućnosti neiskorištenih potencijala koje mogu poduprijeti ovaj cilj. Kao srazmjerno neiskorišten potencijal vidimo sustav platoa koji se proteže sve do rijeke Save.

Smatramo da se pravilnim aktiviranjem, odnosno davanjem smislenog sadržaja, sustav platoa može u potpunosti razviti svoje kapacitete, prvenstveno povezivanjem zone obuhvata s rijekom Savom čime bi se aktivirala transverzala sjevr-jug. Aktiviranjem ove transverzale definiraju se dvije ključne točke, u ovom trenutku nedovoljno iskorištene, koje definiraju cijelo naselje:

-Trg Ljerke Šram i

-točka izlaska na savski nasip


Dok novonastali Trg postaje gradski podcentar koji integrira sadržaje cijelog naselja, izlazak na savski nasip je posebno zanimljiv jer se u njemu preklapa više razina koje se mogu integrirati u nove vrijednosti koje kvalitetno povratno aktiviraju transverzalu i unaprijeđuju značenje i sadržaj novonastalog podcentra. Stoga ovu točku vidimo kao ulaznu točku u naselje. Oko nje formiramo zonu zabavnih i sportskih sadržaja koji uključuju aktivnosti vezane uz rijeku: pontoni, plivališta, sportski tereni te poseban naglasak na rekreaciji.

Obzirom da se savski nasip planira koristiti u projektu GREENWAY (Državna glavna biciklistička ruta br.2), otvara se mogućnost integriranja s mrežom europskih biciklističkih ruta EUROVELO.


SAVICA BIKE NODE.

Uzimajući u obzir značenje koje bicikl odnosno biciklizam ima, kao i eksponencijalni rast svih aktivnosti vezanim uz biciklizam (pritom prvenstveno misleći na onaj rekreativni) jasno je da se u biciklizmu nalazi ogromni potencijal stoga bicikl tretiramo kao temeljni faktor integracije. Bicikl danas u Europi, pa i u Zagrebu koristi na tisuće i milijune ljudi, u raznim režimima, od zabave preko rekreacije pa do profesionalnog sporta.

Mogućnosti korištenja i prateće aktivnosti otvaraju neslućene mogućnosti. Kroz aktivnu rekreaciju podiže se razina sportske kulture, posljedično i zdravstveno stanje građana se poboljšava. Poticanje pokretanja uslužnih djelatnosti poput servisa i trgovina unaprijeđuje gospodarske aktivnosti. Pokretanje klubova u kojima se okupljaju mladi i stariji, rekreativci i sportaši, entuzijasti i gospodarstvenici, omogućava organizaciju manifestacija (trke, biciklijade...), edukacija od teme bicikla u prometu, preko radionica koje se bave biciklističkim dizajnom pa sve do extremnih biciklističkih tehnika. 


U tom smislu točka izlaska transverzale na Savu postaje SAVICA BIKE NODE.


T&T (tržnica & transverzala).

Posebno je zanimljiva uloga biciklizma u potencijalu integriranja formalnih i neformalnih gospodarskih inicijativa

koje povezuju:

• prodajne kapacitete tržnice (hrana),

• lokalnu proizvodnju zdrave hrane (gradski vrtovi) i

• dostavu putem bicikla (bike cattering).

Uspješno zatvaranje kruga gospodarskih aktivnosti ostavlja mogućnost daljnjeg širenja i multipliciranja odnosa unutar zajednice (naselje Trnjanska Savica) ali i na međukvartovskoj, gradskoj pa i širioj razini suradnje.

Produljenje poteza transverzale preko Save, prema tržnici Utrine, otvara mogućnost daljnjeg povezivanja po sličnim osnovama. Pritom se moraju uzeti u obzir podjednake uloge tržnice kao objekta koji se mora redefinirati i unaprijediti te biti u mogućnosti odgovoriti potrebama suvremenog urbanog čovjeka i urbane zajednice.

Uz integriranje lokalnih proizvođača zdrave hrane, te uvođenje i razvijanje sustava dostave namirnica putem bike catteringa, unaprijeđuje se povezanost s lokalnom zajednicom


SAVICA BIKE HOSTEL.

Masovno širenje supermarketa i hipermarketa dovelo je do bitnog smanjenja potrebe za klasičnim tržnicama

i - viška prodajnog prostora. Reorganiziranjem korištenja viška prostora tržnog centra uvođenjem višenamjenskog

i višerežimskog načina rada, organizacijski i sadržajno, suštinski se mijenja pojam, uloga i značenje centra za lokalnu zajednicu, ali i za tvrtku koja upravlja gradskim tržnim centrima. Prepoznavanje potreba zajednice te ulaganjem u specifični zajednički identitet, tržni centri imaju mogućnost bitno unaprijediti svoju ulogu. Nadalje, mreža...

Uzimajući u obzir spomenuti višak prostora, čitav niz neiskorištenih prostora uz platoe kao i potencijal korištenja online booking servisa, otvara se mogućnost prenamjene gornje etaže tržnog centra u SAVICA BIKE HOSTEL.