CRNA KUTIJA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

 Naziv projekta – crna kutija - Povećanje kapaciteta i konkurentnosti poslovanja tvrtke DVA PLUS d.o.o. 

Kratki opis projekta - Dana 26.10.2017., Arhitektonski ured DVA PLUS d.o.o. potpisao je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom "CRNA KUTIJA - Povećanje kapaciteta i konkurentnosti poslovanja tvrtke DVA PLUS d.o.o.", referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.11662.

 Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projektom će se utjecati na povećanje učinkovitosti proizvodnog procesa tvrtke, kroz ulaganje u nabavu centralne računalne jedinice (server), računalnih radnih stanica (računala), BIM softwareskog paketa (računalnog programa), edukacije i izgradnje standarda i sustava te dopunom vizuala, čime će se unaprijediti poslovni procesi, s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti tvrtke na domaćem i međunarodnom tržištu. Realizacija projekta dovesti će do poboljšanja poslovanja tvrtke, povećanjem proizvodnih kapaciteta te prihoda od prodaje i izvoza, kao i zapošljavanjem novih radnika.

Ciljevi projekta - Opći cilj projekta je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta, kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Očekivani rezultati projekta:
 • Povećani proizvodni kapaciteti tvrtke 
• Nabavljena i implementirana računalna oprema za 3D modeliranje i projektiranje 
• Nabavljen i implementiran BIM softver s edukacijom zaposlenika 
• Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta 
• Zaposlenici osposobljeni za rad na softveru 
• Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Ukupna vrijednost projekta: 337.230,00 kn 

Prihvatljivi troškovi: 314.730,00 kn 

EU sufinanciranje projekta: 261.318,38 kn 

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017. – 01.04.2019. 

Kontakt osoba za više informacija: Damir Ljutić, damir@dvaplus.hr, +385 91 5383483 

Više informacija na: 

 Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća DVA PLUS d.o.o.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj